test

Transformatie Plotterweg
Bedrijventerrein De Hoef ligt door de goede bereikbaarheid, ingeklemd tussen enerzijds Station Amersfoort Schothorst en anderzijds de historische stadskern van Amersfoort, op een aantrekkelijke plek voor bedrijven en ondernemers. Met commerciele ruimtes op de begane grond sluit het plan aan op de algemene wens om de levendigheid van dit stadsdeel te vergroten. Daarboven worden koopappartementen gepland en er worden woonwerkruimtes gecreeerd die inspelen op de trend een eigen zaak aan huis te ontplooien.


test
test
test
test
test