test

Wonen in een collectief van particuliere opdrachtgevers


Je nieuwe appartement zelf ontwerpen en ontwikkelen, in een geheel gezamenlijk met je buren? Dat kan in CPO verband: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit appartementencomplex ontwerpen wij voor De Lichtenberg in Amersfoort, in nauw overleg met de toekomstige bewoners, die daardoor grote verbondenheid met de plek ervaren. De gebruiker toont zich hierdoor bewust van het bouwproces en de achtergronden, waardoor we met zn allen een duurzaam plan neer kunnen zetten.


test
test
test
test
test
test
test
test